Back to Search Results

2017 Kia Sorento LX AWD

17KiaSorentoLX-01 17KiaSorentoLX-002 17KiaSorentoLX-003 17KiaSorentoLX-004 17KiaSorentoLX-005 17KiaSorentoLX-006 17KiaSorentoLX-007 17KiaSorentoLX-008 17KiaSorentoLX-009 17KiaSorentoLX-010 17KiaSorentoLX-011
Slideshow On Off
Photos (11)
 • 17KiaSorentoLX-01
 • 17KiaSorentoLX-002
 • 17KiaSorentoLX-003
 • 17KiaSorentoLX-004
 • 17KiaSorentoLX-005
 • 17KiaSorentoLX-006
 • 17KiaSorentoLX-007
 • 17KiaSorentoLX-008
 • 17KiaSorentoLX-009
 • 17KiaSorentoLX-010
 • 17KiaSorentoLX-011
 • 2017
 • Petrol
 • Auto
 • Red
 • Mileage 22,000
 • 3.3L
Price: $21.995

V-6, Third seat, Alloy wheels, Backup cam

17KiaSorentoLX-01 17KiaSorentoLX-002 17KiaSorentoLX-003 17KiaSorentoLX-004 17KiaSorentoLX-005 17KiaSorentoLX-006 17KiaSorentoLX-007 17KiaSorentoLX-008 17KiaSorentoLX-009 17KiaSorentoLX-010 17KiaSorentoLX-011

Need more information?Call 417-256-6008